Over EenvoudigOverstappen.nl

Sinds de start in 2005 heeft EenvoudigOverstappen.nl zich ontwikkeld tot een belangrijke vergelijkingssite op het gebied van internet, televisie en telefonie. Bij ons vindt u een totaalaanbod van de grootste aanbieders in Nederland op het gebied van ADSL, VDSL, kabel en glasvezel internet, televisie en telefonie.

Wat maakt EenvoudigOverstappen.nl zo succesvol? Dat is natuurlijk in de eerste plaats de functionaliteit van onze website. We doen er werkelijk alles aan om het zoekresultaat uit onze postcodecheck zo duidelijk mogelijk weer te geven. Alle structurele vernieuwingen worden eerst uitvoerig getest en hierbij nemen we de waardevolle feedback van onze bezoekers buitengewoon serieus.
Het gaat niet alleen om complete en correcte informatie. Onze klant wil ook zo snel mogelijk een keuze kunnen maken op basis van gegevens die er specifiek voor hem toe doen. EenvoudigOverstappen.nl onderscheidt zich doordat men de abonnementen uit het zoekresultaat – indien gewenst – tot in het kleinste detail kan filteren.
Door onze jarenlange contacten met de aanbieders kunnen wij onze klanten ook altijd exclusieve kortingen of geschenken bieden. En natuurlijk vinden we het niet meer dan logisch om een 100% laagste prijs garantie te hanteren.

Tevredenheid staat bovenaan

Het leveren van het juiste zoekresultaat is slechts de eerste stap. Waar nodig helpen wij onze klant net zo lang tot hij volledig tevreden is. Tijdens en ook ná het bestelproces. EenvoudigOverstappen.nl biedt een gratis overstapservice, waarbij we de klant op basis van onze ervaring zoveel mogelijk rompslomp uit handen nemen. Daarnaast kan er zes dagen per week per live chat, e-mail of social media contact opgenomen worden met onze klantenservice. Onze medewerkers beantwoorden alle mogelijke vragen snel en to-the-point. En mochten er zich onverhoopt problemen voordoen, dan kunnen zij gebruikmaken van een beproefde samenwerkingsrelatie met alle aangesloten aanbieders.

Wij weten wat er in de markt speelt, iets dat ook blijkt uit de populariteit van onze nieuwsdienst. Een andere unieke service is de geïntroduceerde mogelijkheid om de te verwachten internetsnelheid op een adres weer te geven. We gaan voor perfectie en hebben de drive het altijd beter te willen doen dan onze concurrenten.